Hvordan jeg arbejder

Jeg arbejder terapeutisk med udgangspunkt i den kybernetiske psykologi.

Jeg benytter mig blandt andet af:

  • samtaleterapi
  • drømmearbejde
  • mindfulness
  • kropsopmærksomhed
  • kognitive metoder

Drømme spiller en helt central rolle i mit arbejde med terapi. I drømmene kommer vores ønsker og bekymringer til udtryk. Men drømmene kan også give os indsigt i udviklingsmuligheder, ambitioner og potentialer, som vi ikke vidste vi havde. Som Freud, Jung og mange efter dem har vist, kan drømmene være vejledere for vores personlige udvikling.

Udover drømmearbejde benytter jeg almindelig samtaleterapi, hvor vi taler om, hvad der foregår i dit liv.

Mindfullness og kropsopmærksomhed bruges til at træne opmærksomheden på, hvad man tænker og føler lige nu, så man ikke så let ender med at fortabe sig i dagligdagens stress og bekymringer.

Endelig bruger jeg også teknikker fra den kognitive psykologi til at træne nye færdigheder og bryde uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre.

Ressourceorienteret terapi

Den kybernetiske psykologi forstår psyken som et komplekst selvorganiserende system med en unik evne til at regulere og helbrede sig selv.

Denne “indbyggede” evne til at skabe balance og søge løsninger kan vi udnytte i terapien. Når vi værdsætter og anerkender menneskers styrker, evner og kvaliteter, stimulerer vi psykens kreative og helbredende egenskaber.

Derfor fokuserer jeg på ressourcer og udviklingsmuligheder, ikke på fejl eller mangler

Metodens baggrund

Den kybernetiske psykoterapi er udviklet af Ole Vedfelt og bygger på Jungiansk analytisk psykologi, gestalt og kropsterapi, Imago-dialog og kognitiv terapi. Læs mere på www.vedfelt.dk.

I den kybernetiske psykologi ses mennesket som et kreativt og socialt væsen, der råder over store psykiske ressourcer og udviklingspotentialer. Men udvikling kommer ikke altid af sig selv. Vores hverdagsbevidsthed arbejder rutinemæssigt i faste vaneprægede mønstre, og vi er kun i begrænset grad vore ressourcer bevidst.

Hvis vi vil udvikle os personligt, er det ofte nødvendigt at erkende ubevidste sider af os selv. Vi må opdage ting, vi ikke troede vi kunne, og kvaliteter, vi ikke troede vi havde, og gradvis lære at mestre disse nye muligheder.

Terapien er et redskab til dette. Vi arbejder med at skærpe opmærksomheden på sindsstemninger og tilstande for at opnå en mere nuanceret forståelse af os selv. Det gør os bedre til at rumme vores følelser og se vores ressourcer. Og dermed åbnes muligheden for personlig udvikling.

Hvorfor gå til psykoterapeut?

Psykoterapi er en metode til personlig udvikling. Igennem terapien kan vi lære hvad vores drømme betyder og få en dybere forståelse af os selv, vores muligheder og potentialer.

Der kan være mange årsager til at starte i terapi. For nogle kan udgangspunktet være, at man bliver ramt af en depression, eller at der sker pludselige omvæltninger i ens liv, f.eks. et dødsfald eller en skilsmisse.

For andre er årsagen mindre håndgribelig – det kan f.eks. være en følelse af mangel på mening med livet, en generel modløshed, eller en fornemmelse af ikke at vide, hvad man vil med sit liv, eller simpelthen et ønske om at udvikle sig som menneske.

I terapien udforsker vi personligheden og forsøger at finde frem til de kreative ressourcer og ubevidste potentialer, som ligger gemt i os alle, for på den måde at genskabe sammenhængen og meningsfuldheden i den personlige verden.

Tavshedspligt

Jeg er medlem af  Dansk Psykoterapeutforeningen og følger foreningens etikregler, som kræver tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold erfaret under terapien.

Privatlivspolitik – Anders Vogt

Jeg benytter mig af onlinesystemet Terapeutbooking.dk, som opfylder alle krav i henhold til persondataloven 25. Maj 2018.

Kommunikation via e-mail foregår krypteret via Protonmail. https://protonmail.com/about

OBS: Undgå venligst selv at sende mig personfølsomme oplysninger via ikke krypteret mail. Hvis du vil sikre dig anonymitet når du skriver til mig (end-to-end kryptering) kan du oprette en gratis konto hos Proton Mail og skrive til anders@vogt.dk.

Denne hjemmeside www.vogt.dk bruger SSL.

Betingelser og privatlivspolitik

For klienter i min praksis registrererer jeg fulde navn, mail og telefonnummer. Disse oplysninger er gemt I mit online booking system Terapeutbooking.dk, som opfylder alle krav og betingelser i henhold til persondataloven.

Opretter du dig selv i dette online system og booker tider vil du blive bedt om ligeledes at oplyse din post adresse, som vil blive gemt og registreret som dine personoplysninger. Du vil ligeledes blive bedt om at samtykke I forhold til disse regler og vilkår, som opfylder persondatalovens retningslinier om beskyttelse af personfølsomme oplysninger. Du kan til hver en tid slette dig selv som klient I mit booking system.

De personoplysninger, som du selv frivilligt oplyser, når du opretter dig I mit online booking system bliver brugt til at jeg kan sende dig telefoniske og mail reminders om dine kommende tider samt oplysninger, der bruges når jeg sender dig fakturarer.

Desuden gemmes personlige oplysninger om dig og dit terapiforløb og behandling hos mig i journalform i terapeutbooking.dk.

Oplysningerne deles ikke med tredjepart.

Dine personoplysninger slettes senest 2 år efter afslutning af dit forløb hos mig. Oplysningerne opbevares i mit online booking system: Terapeutbooking.dk. Hvis vi aftaler det, kan oplysningerne med dit samtykke opbevares i længere tid.

Du har som klient ret til at få dine oplysninger berigtiget, slettet eller udleveret I op til 2 år efter dit forløb er afsluttet.

Du kan som klient, oprettet I mit onlinebooking system henvende dig via mail anders@vogt.dk eller telefonisk 22670830 for at gøre brug af din ret til at få berigtiget, slettet eller udleveret dine oplysninger.

Du kan som klient til enhver tid trække sit samtykke og godkendelse af betingelserne tilbage ved ved at henvende dig via mail anders@vogt.dk eller telefonisk 22670830.

Alle andre henvendelser om dette bedes ligeledes rettes til mig via mail anders@vogt.dk eller telefonisk 22670830.