Drømmearbejde

At arbejde med sine drømme er ikke helt det samme som drømmetydning. Det handler ikke kun om at fortolke drømmene, men også om at forstå drømmene som resourcer der kan pege på muligheder i vores liv og som billeder fra det ubevidste, som kan inspirere og begejstre.

Drømmearbejde er helt centralt i min tilgang til psykoterapi. Selvom man kan komme langt med samntaler, mindfulness og kropsopmærksomhed, kan arbejdet med vores drømme noget helt særligt.
Drømmearbejdet åbner til at det ubevidste og viser os både de problematikker, som er centrale for os, men peger også på resourcer og løsninger.

Her er nogen gode steder at starte, hvis man vil ønsker at blive klogere på drømme og drømmearbejde.

Ole Vedfelt

Ole Vedfelt er måske nok Danmarks førende ekspert i drømme og drømmearbejde. Hans tilgang er intergrativ, hvilket vil sige, at han kombinerer tilgange fra mange forskellige teoretiske og psykologiske skoler i sin tilgang til drømmene. Jeg bør som en disclaimer lige nævne, at jeg er uddannet hos Ole Vedfelt, og derfor måske en smule forudindtaget i min vurdering af ham, men jeg kan i hvert fald sige at han er en helt fantastisk kapacitet indenfor feltet. Læs fx mere her: https://da.wikipedia.org/wiki/Ole_Vedfelt

Ole er forfatter til en række bøger om drømme og ubevidst intelligens. Hvis man er ny i drømmenes verden og gerne vil i gang med at arbejde med sine egne drømme, kan jeg varmt anbefale Din Guide til Drømmenes Verden, som er en praktisk gør-det-selv bog til forståelse af drømme.

Hvis man vil dybere ned i stoffet, vil jeg også anbefale A Guide to the World of Dreams og navnlig hovedværket Drømmenes Dimensioner, som er en encyklopædisk gennemgang af alverdens drømmeforskning og en nærmest uudtømmelig kilde til viden om drømme.

James Hillman om drømmearbejde og “at blive ved billedet”

Som jeg nævner flere steder på disse sider er jeg meget inspireret af den amerikanske post-jungianer James Hillman. Det særlige ved Hillman’s tilgang til drømmene er at han anbefaler, at man langt hen af vejen helt undgår at tolke drømmen, men at man i stedet “bliver ved billedet” og fænomenologisk oplever, hvad billedet gør ved os, hvad billedets intention er, eller hvad det vil os.

Åbenhed i drømmearbejdet

Jeg har skrevet en artikel om at holde drømmearbejdet åbent til en kommende bog. Her prøver jeg at undersøge nogen af de centrale dillemmaer, som man støder på, når man arbejder med menneskers drømme.

Det handler blandt andet om, hvordan man undgår at konkludere på drømmenes betydning for tidligt, tolke dem for bogstaveligt, og komme til at fremstå for meget som en autoritet. Jeg prøver også at vise, hvordan man kan arbedje med drømmene på en måde, som i højere grad holder dem åbne for nye betydninger.

Hvordan jeg arbejder

Hvis du har lyst til at høre et eksempel på, hvordan jeg arbejder med drømme, er denne samtale med Alexander Grigat fra podcasten Den Forbudte Skole et godt eksempel.

Når jeg arbejder med drømme i terapilokalet, veksler jeg ofte mellem fortolkende udforskning, kropsopmærksomhed, indre billeder, aktiv imagination og tegning af drømmesymboler.

I samtalen her fokuserer vi især på selve tolkningen, eller sagt med et finere ord, den hermeneutiske udforskning af drømmen. Jeg synes det blev en fantastisk samtale og håber du vil lytte med.


Min gode ven og kollega Anders Thingmand har tidligere lavet en lignende episode, som også giver et godt indtryk af, hvad det vil sige at arbejde dybdepsykologisk med drømme-arbejde. Den kan du høre her.